Znak 3 x.JPG

Klub hledačů HP Tachov

Vítejte na našich stránkách.

Kopie - AH2 123.jpg
Kopie - AH2 129.jpg
Kopie - AH2 130.jpg
Kopie - AH2 131.jpg
Kopie - AH2 132.jpg
Kopie - AH2 133.jpg
Kopie - AH2 134.jpg
Kopie - AH2 135.jpg
Kopie - AH2 136.jpg
Kopie - AH2 137.jpg
Kopie - AH2 138.jpg
Kopie - AH2 139.jpg
Kopie - AH2 144.jpg
Kopie - AH2 140.jpg
Kopie - AH2 142.jpg
Kopie - AH2 143.jpg
ROBOTNÍ ZNÁMKY – píchačky z dřívější doby.

Nalezené záhadné malé mosazné a měděné plíšky mi vrtaly hlavou k čemu asi mohly sloužit. Až na stránkách DETEKTORWEBu pan Bohumil Heřman (Jezero) píše k jakému účelu takové plíšky sloužily.
Každá vrchnost měla vždy pod sebou poddané, kteří měli za povinnost po určitou dobu pro ni pracovat.
V dřívějších dobách, měl pracovní týden šest dní, mimo některé letní práce, jako senoseče, žně, atd. kdy se pracovalo i v neděli. Každý kdo pracoval, byl kontrolován drábem, správcem, polírem, atd. podle toho jak si to vrchnost zařídila. Pracovní den byl velmi dlouhý, z pravidla od svítání, do soumraku, často do tmy. Na konci každého pracovního dne dostával každý robotník známku, kterou na konci týdne po skončení pracovní doby odevzdal a dostal mzdu. Problém však nastal, pokud někdo tu známku ztratil. To znamenalo, že se protivil vrchnosti tím, že nebyl v robotě a nejen že nedostal za scházející známku plat, ale nedostal nic ani za známky zbývající, navíc byl potrestán většinou několika ranami holí. Trest se dal přežít, ale horší bylo, že na scházející týdenní plat čekala celá, většinou mnohočlenná rodina. Robotní známky se však nepoužívaly všude. Někde robotníky jen zapisovali, protože neexistovalo žádné nařízení, ohledně kontroly pracovní docházky.
Dobu od kdy se robotní známky začaly používat, se mě nepodařilo zjistit.
Patentem Josefa II z r. 1781 a platností od r. 1782 měla být zaručena občanská práva, ale nevztahovala se na vše. Robota zůstala oficiálně až do r. 1848, kdy bylo zrušeno poddanství.
Avšak i přes zákon, tyto známky zůstaly v platnosti až do konce 19 století. Sice to už nebyly robotní známky, ale účel plnily stejný. V té době zatím neexistovala lepší kontrola pracovní kázně.
Ve většině případů, jsou robotní známky vyrobené mnohdy neuměle, místním kovářem, jen ustřižený plech a na něj vyraženy iniciály majitele, číslo a někdy zvláštní značka. Nepodařilo se mě zjistit, zda-li je to značka výrobce, nebo zadavatele zakázky.
Jen velmi málo známek, je vyrobeno na odborné úrovni, v nějaké ražebně, nebo přímo v mincovně.
Identifikace těchto známek, je takřka nemožná, protože neexistuje žádný soupis.

Všechny robotní známky na fotografii pochází z Tachovska. Jsou opravdu zajímavé. Škoda, že nemohou vyprávět co jejich majitelé na robotě zakusili. Kulaté známky mají průměr kolem 23 mm.
FS
Ukázkový odkaz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one